کامران یوسفیان

سامانه اطلاعات هنرجویان

سامانه ثبت اطلاعات دانش آموزان و هنرجویان

آدرس : ???

وضعیت : تکمیل شده

طراحی و پیاده سازی سایت :

طراحی صفحه و برنامه نویسی سمت سرور
بانک اطلاعاتی SQL
پنل مدیریتی
قابلیت ثبت نمرات و چاپ کارنامه
قابلیت واگذاری و چاپ شماره صندلی
هاست قدرتمند

مدت زمان پیاده سازی : حدود 60 روز

0

صبر داشته باش !